Beijing voor beginners

Beijing is de hoofdstad van China en tevens één van de grootste steden ter wereld. Het exacte inwoneraantal is onbekend, mede omdat niet iedereen die in Beijing woont officieel geregistreerd staat. Naar schatting wonen er iets meer dan twintig miljoen mensen in de stad Beijing en ruim 25 miljoen inwoners in de metropool Beijing. Het inwoneraantal groeit nog steeds vrij snel, maar de grootste groeispurt lijkt inmiddels voorbij te zijn. Vooral halverwege de vorige eeuw en in het eerste decennium van deze eeuw groeide Beijing enorm hard. Dat leverde groeistuipen op waar de nodige stadse problemen uit voortvloeiden. De hoge verkeersdruk is bijvoorbeeld een medeveroorzaker van een hoge mate van luchtvervuiling.Beijing of Peking?

Zoals jullie zien hebben wij ervoor gekozen om de site ‘Beijing voor beginners’ in plaats van ‘Peking voor beginners’ te noemen. In principe zijn beide schrijfwijzen goed, hoewel de Nederlandse Taalunie op dit nog Peking in plaats van Beijing adviseert. Internationaal wordt vooral Beijing gebruikt en Peking is de Nederlandse naam voor de Chinese hoofdstad. Veel traditionele media en boeken zie je nog steeds Peking volop gebruiken. Op internet zie je echter wel een verschuiving. Daar zie je dat ook Nederlandse websites steeds vaker Beijing in plaats van Peking gebruiken. Dat is voor ons de belangrijkste reden om voor het endoniem Beijing te kiezen in plaats van het exoniem Peking te gebruiken. Er is wel een uitzondering: het bekende eendengerecht Pekingeend gaan wij geen Beijingeend noemen. Internationaal wordt hier ook gewoon ‘Peking duck’ gebruikt.

De Nederlandse Bosatlas gebruikt overigens ook Beijing en voegt daar tussen haakjes nog Peking aan toe. Volgens een artikel dat we op internet lazen is dat om mensen vertrouwd te maken met de geografische werkelijkheid wereldwijd. Een begrijpelijke keuze van de Bosatlas.

Nog wat feitjes over de naam Beijing. Zo is deze westerse schrijfwijze gebaseerd op het Beijing-Chinees, terwijl Peking op Nanjing-Chinees gebaseerd is. De uitspraak van het woord Beijing klinkt als ‘Peedzjing’. De letter ‘b’ wordt binnen het Beijing-Chinees als ‘p’ uitgesproken. De naam Beijing heeft geen romantische, maar een puur functionele basis. Het betekent letterlijk ‘noordelijke hoofdstad’.

Opmerkingen over deze site?

We doen ons best om de informatie op www.beijingvoorbeginners.nl zo accuraat, eerlijk en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat er een foutje insluipt of er iets veranderd is wat we nog niet op deze site vermeld hebben. Opmerkingen kunnen verstuurd worden via het contactformulier op deze pagina.

Beijing